• آشنایی با پکیج تعیین جنسیت فرزند

شکی نیست که فرزند سالم موهبت خداوند است . با توجه به روند کلی فرهنگ جوامع و تعداد فرزند در خانواده ها کاهش یافته و بسیاری از زوجین تمایل به داشتن هر دو جنس یا یک جنس خاص پسر یا دختر دارند.

در حالت معمول این احتمال معمولا 50%-50% بوده ولی با استفاده از روشهای علمی اثبات شده در علوم تغذیه رژیم درمانی و سایر تکنیک های علمی که ما به شما ارائه می کنیم احتمال یک جنس ( پسر یا دختر ) در حاملگی آتی شما بسیار بالاتر میرود.

در آمارها حتی بالای 80%-85% نیز ذکر شده است .


با بکارگیری روش ها و تکنیکهای ما میتوانید ، جنس فرزند آینده خود را قبل از بارداری انتخاب نمایید.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بازدید: 2744